Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Juli 2018

Image

Kennis delen is een belangrijke taak van het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA). In deze nieuwsbrief informeren wij u dan ook graag over de projecten die wij op dit moment uitvoeren in samenwerking met onze partners. Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van TGA? Neem dan contact op met Martine Maarschalkerweerd.

 

Succesvolle roadshow langs laadpaalfabrikanten

 

Afgelopen weken zijn onze collega’s op bezoek geweest bij vrijwel alle laadpaalfabrikanten die publieke laadpalen fabriceren voor de Nederlandse markt. Dit zijn partijen uit Nederland, Duitsland en België. Twee belangrijke onderwerpen zijn besproken.

 

Ten eerste het inbouwen van netbeheerderscomponenten in laadpalen in de fabriek door laadpaalfabrikanten. Dit levert voordelen op zoals verbetering van veiligheid, van de arbeidsomstandigheden (door montage in een fabriek in plaats van buiten in het veld) en tijdsbesparing door fabrieksmontage in batches (in plaats van één individuele paal per keer). De laadpaalfabrikanten zijn enthousiast over de voorgestelde werkwijze en noemen het een logische stap om het proces samen efficiënter te maken. Belangrijkste voordeel vinden ze de totale eigen verantwoordelijkheid voor de complete assemblage van de laadpalen en de hoge mate van kwaliteit die ze hierdoor kunnen waarborgen. De komende tijd gaan we samen met een selectie partijen een proef starten om deze werkwijze in de praktijk te toetsen.

 

Het tweede gespreksonderwerp was de vernieuwde Aansluitspecificaties (2.0) voor publieke laadpalen. Deze vormen de basis waarop het netbeheerdersgedeelte van nieuwe modellen laadpalen gekeurd wordt door ElaadNL en de netbeheerders. Ook dit onderwerp is goed ontvangen. Er werd benadrukt dat het wenselijk is de standaardisatie en uniformiteit die de Nederlandse netbeheerders nastreven door te zetten in het buitenland. Doordat elke netbeheerder eigen regels en eisen stelt, zorgt dit voor hogere kosten en veel maatwerk in de huidige fabricageprocessen van laadobjecten. Ook de plannen rondom de Compacte Aansluitmodules werden positief ontvangen en worden gezien als een kans voor productverbetering.

 
Image

Twee aansluitingen op één WOZ-object

 

Steeds meer bedrijven plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s bij hun bedrijfspanden (zoals autodealers en wegrestaurants). Bijvoorbeeld door de elektrificatie van het wagenpark of om klanten te faciliteren. Deze bedrijven hebben al een aansluiting voor bedrijfsdoeleinden op hun WOZ-object. (Met de term WOZ-object wordt kortgezegd een pand of woning bedoeld). Energieleveranciers nemen namens deze bedrijven contact op met netbeheerders voor het aanvragen van een tweede aansluiting op eenzelfde WOZ-object om de laadpalen te realiseren. Dit in tegenstelling tot een aanvraag tot verzwaring van de bestaande aansluiting. Deze vraag komt voort uit de behoefte van bedrijven om administratie en financiën omtrent laadpalen volledig gescheiden te houden van de bedrijfsdoeleinden en een zo kostenefficiënt mogelijk laadplein te realiseren.

 

Dergelijke aanvragen zijn maatwerk voor netbeheerders en dit zorgt voor lange doorlooptijden en onzekerheid voor de bedrijven en energieleveranciers. Er geldt geen duidelijke standaard en er bestaat geen uniformiteit in de werkwijze en honorering van de verschillende netbeheerders. Reden voor ElaadNL om dit centraal op te pakken. De startnotitie met de inventarisatie van de verschillende visies en werkwijzen van de netbeheerders is nagenoeg afgerond en ligt eind deze zomer bij de programmagroep ter accordering. Hierin zijn ook de voor- en nadelen van uniform beleid beschreven en zijn twee scenario’s gepresenteerd voor verdere uitwerking. Deze scenario’s variëren van ‘niet gezamenlijk uniformeren tot ‘gezamenlijk algemene richtlijnen opstellen’. De komende tijd gaan we verder in gesprek om te kiezen voor een scenario en deze verder uit te werken. Wordt vervolgd!

Samenwerking mijnaansluiting.nl bekrachtigd

 

De samenwerking tussen mijnaansluiting.nl (ma.nl) en ElaadNL is van start! Samen zorgen we voor optimalisatie van het aanvraagproces voor aansluitingen van laadpalen. Dit initiatief sluit aan bij de doelen van de gezamenlijke netbeheerders, uitgewerkt in het strategisch plan van ElaadNL, om binnen drie tot zes weken na aanvraag een nieuwe laadpaal te realiseren.

 

De volgende stap is beoordelen welke optimalisaties de meeste impact hebben op de doorlooptijd en de minste impact op processen en IT-systemen (het zogenoemde ‘laaghangend fruit’). Een voorbeeld van een onderwerp dat ruimte voor verbetering laat is de locatiebepaling van laadpalen. Voor één aansluiting wordt nu vaak meerdere malen een locatiecontrole uitgevoerd (bijvoorbeeld door de gemeente, de CPO en de netbeheerder) met hetzelfde doel: de optimale laadlocatie bepalen. Dit betekent meer werk, een langere doorlooptijd en dat vrijwel nooit in één keer de beste locatie wordt gekozen. Het werk moet dan opnieuw uitgevoerd worden. Klanten krijgen idealiter vroegtijdig inzicht in het LS-net, de netcapaciteit, de bodemkwaliteit en de vergunningsvoorwaarden om zo in één keer de optimale locatie te kiezen. Hier gaan we mee aan de slag.

 

Dit jaar zorgen we voor een gedegen plan van aanpak, inzicht in kosten/baten en prioritering van de optimalisaties. In 2019 gaan we de verbeteringen implementeren.

 

ZIJ-evenement

 

Op 7 juni vond het ZIJ-evenement van de gezamenlijke netbeheerders plaats in Maarssen. Een dag speciaal voor vrouwelijke medewerkers van de netbeheerders. Onze collega’s Thijs en Martine waren hier aanwezig om een workshop en toelichting te geven op ElaadNL, TGA en het Testcentrum. Een zeer geslaagde bijeenkomst met veel nieuwe inschrijvingen voor deze nieuwsbrief: bij dezen een welkom aan de nieuwe lezers! Bent u ook geïnteresseerd in een workshop of kennisdelingssessie met ElaadNL? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden via info@elaad.nl.

Image
 

'Fancy' TGA overzicht 2018

 

Om duidelijk te kunnen uitleggen aan netbeheerders en de markt waar TGA zich mee bezig houdt, is er een ‘Fancy’ TGA overzicht gemaakt. Een allesomvattend plaatje of praatplaat die weergeeft welke projecten en acties er lopen. Tevens geeft de afbeelding in groen weer wat is afgerond en wat nog op de to do list staat. Het is daardoor een levend document dat continue aangepast wordt.  Wil je het plaatje graag van dichtbij bekijken of wil je hierover meer informatie? Stuur een mailtje naar info@elaad.nl. 

Image
 

Wilt u niet meer op de hoogte worden gehouden van het nieuws dat het programma Toekomst Gericht Aansluiten graag met u deelt? Meld u dan hieronder af. 

 

Afmelden | Profiel wijzigen