Programma Toekomst Gericht Aansluiten

November 2018

Image

Kennis delen is een belangrijke taak van het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA). In deze nieuwsbrief informeren wij u dan ook graag over de projecten die wij op dit moment uitvoeren in samenwerking met onze partners. Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van TGA? Neem dan contact op met Martine Maarschalkerweerd.

Image

Bierviltje toegelicht:

  • Het kabinet heeft in het klimaatakkoord een opgave neergelegd voor de mobiliteitssector: het verminderen van de CO2-uitstoot met 7,3 Mt in 2030.
  • Om dit te bereiken zijn ongeveer 1,9 miljoen elektrische voertuigen en 375.000 aansluitingen voor laadinfrastructuur nodig.
  • We hebben de afgelopen tien jaar circa 11.000 aansluitingen gerealiseerd voor laadinfrastructuur. Dat wil zeggen dat we de komende twaalf jaar nog 364.000 laadaansluitingen realiseren.
  • Als we dit gegeven simpel plat slaan, gaan we van gemiddeld 1100 aansluitingen per jaar naar een dikke 30.000. Dat wil zeggen dat we bijna 30 keer zoveel werk gaan verzetten per jaar! En dan hebben we het nog niet over verzwaringen voor private (thuis)laders en semi-publieke laadpalen en alle overige aansluitingen die in het kader van de energietransitie 'extra' gerealiseerd gaan worden. Een enorme opgave voor de netbeheerders!
  • Daarom bundelen netbeheerders krachten in het programma 'Toekomst Gericht Aansluiten' om voor laadinfrastructuur de techniek te standaardiseren en het aanvraag- en realisatieproces verder te optimaliseren.
 

Functionaliteit aanbesteden om innovatie te stimuleren

 

In de vorige TGA nieuwsbrief informeerden we over de marktconsultatie voor het ontwikkelen van compacte aansluitmodules voor netaansluitingen in publieke laadpalen. Dit, ter voorbereiding van een gezamenlijke aanbesteding met alle netbeheerders van circa 300.000 compacte aansluitmodules. Deze aansluitkasten zijn geschikt voor zowel publieke laadpalen, openbare verlichting en overige onbemande objecten in de openbare ruimte.

 

‘Fase 0’ van de aanbesteding is gestart. In deze interne fase worden gezamenlijk met alle netbeheerders onder andere de functionele eisen voor de compacte aansluitmodules opgesteld. Door niet technisch vast te leggen hoe het product er exact uit moet zien, maar juist functioneel te specificeren, ontstaat er voor de producent ruimte om eigen ideeën op het ontwerp los te laten. Zo ontstaat veel eigen invulling voor de producent en wordt vanuit de markt innovatie gestimuleerd. Uiteraard moet het eindproduct blijven voldoen aan de geldende (inter)nationale veiligheidsnormen.

 

Een voorbeeld van een functioneel omschreven specificatie is dat de compacte aansluitmodules ‘snel en eenvoudig aan te sluiten zijn’. Producenten worden zo uitgedaagd om ook het aansluitproces onder de loep te nemen door deze bijvoorbeeld te verkorten of efficiënter te maken. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een innovatie waarmee de compacte aansluitmodules gereedschapsloos aangesloten kunnen worden en zo het aansluitproces aanzienlijk wordt verkort. Het eindproduct van de aanbesteding wordt daarom ook beoordeeld op de ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) in plaats van enkel op de kosten van het product. De TCO omvat alle kosten die gemaakt worden. Naast de kosten van het product wordt dus ook gekeken naar bijvoorbeeld de arbeidstijd voor het aansluiten, de opslagkosten en de logistieke kosten. Door te beoordelen op de TCO kunnen de totale kosten voor de netbeheerder uiteindelijk lager uitvallen, ondanks dat het product zelf duurder is.

 

Doordat we gebruik maken van een nieuwe, unieke wijze van aanbesteden, genaamd ‘innovatiepartnerschap’, kunnen er stap voor stap en in gezamenlijkheid nieuwe, compacte aansluitmodules worden ontwikkeld en gegund. Innovatiepartnerschap wordt voor het eerst door de netbeheerders toegepast: een echte doorbraak! Fase 0 is naar verwachting begin 2019 afgerond. In Fase 1 worden geschikte marktpartijen uitgenodigd om in gesprek te gaan en zich in te schrijven voor de aanbesteding.

 

Aanbesteding laadpalen provincies Groningen en Drenthe

 

In november zijn de provincies Groningen en Drenthe officieel gestart met een Europese aanbesteding voor de bouw en exploitatie van duizend publieke laadpalen. ElaadNL was hierbij namens de netbeheerders betrokken en adviseerde rondom de voor te schrijven netbeheerdersspecificaties. Een uniek element is toegevoegd aan deze aanbesteding, namelijk ‘vrije keuze van energieleverancier’. De stroomlevering wordt hierbij losgekoppeld van de laadinfrastructuur en e-rijders kunnen zelf kiezen waar de energie op de laadpaal vandaan komt. Bijvoorbeeld van een lokale duurzame energiecoöperatie, of wellicht van de eigen zonnepanelen op het dak. In april zal de definitieve gunning plaatsvinden en wordt bekend welke marktpartij de laadpalen mag gaan bouwen, plaatsen en exploiteren.

ElaadNL en TGA delen kennis!

 

Op 25 oktober presenteerden drie van onze collega’s ElaadNL en TGA aan externe partijen. Zo ging Dennis naar de Belgische netbeheerder Fluvius om de opgedane kennis en ervaring van ElaadNL op het gebied van laadinfrastructuur en aanbestedingen voor laadpalen te delen. Hij vertelde daar onder meer over de aanbestedingsondersteuning die ElaadNL biedt aan overheden en marktpartijen en het Programma van Eisen dat hiervoor is opgesteld. Aangezien er volgend jaar een aanbesteding voor 750 laadpalen in de markt wordt gezet in Vlaanderen, was deze informatie erg welkom.

 

Op verzoek van detacheringsbureau Voort, deelde collega Lizet haar kennis tijdens een kennissessie met technisch specialisten voor wie het topic ‘EV’ nog geheel nieuw was. Ze vertelde hier over de toekomst van elektrisch vervoer en de rol hiervan binnen de energietransitie. Ook werd er ingezoomd op de impact van de komst van elektrische voertuigen op het net en de uitdagingen die dit met zich mee brengt voor de netbeheerders en de samenleving. Tot slot vertelde Lizet meer over Smart Charging, TGA en een aantal ElaadNL projecten.

 

Martine presenteerde tijdens de kennistour Laadinfrastructuur elektrisch vervoer van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Ze informeerde daar gemeenten uit de provincie Gelderland over de huidige stand van zaken van elektrisch vervoer, de verwachtingen voor de toekomst, TGA en nieuwe ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken gaan krijgen zoals laadpleinen, snelladers en inductieladen.

Lizet presenteert bij Voort
Martine in actie bij NKL
 

Revisie C van Aansluitspecificaties 2.0 online

 

Er is een nieuwe revisie C van de Aansluitspecificaties 2.0 online. De exacte wijzigingen zijn te vinden in de wijzigingshistorie van het document, maar betreffen met name tekstuele wijzigingen.

Image

Wilt u niet meer op de hoogte worden gehouden van het nieuws dat het programma Toekomst Gericht Aansluiten graag met u deelt? Meld u dan hieronder af. 

Afmelden | Profiel wijzigen