HOME  |  NIEUWS  |  CONTACT

NKL Nieuwsbrief voor gemeenten

Over Publiek Laden van Elektrisch Vervoer

Samen tempo maken

Image

Veel Nederlandse gemeenten hebben tot nu toe een ‘volgend’ beleid gevoerd bij de plaatsing van laadpalen in de publieke ruimte: de vraag van EV-rijders bepaalt het tempo. Voor de komende omslag naar emissieloos vervoer is dat niet meer genoeg. Daarom stappen gemeenten over naar een meer proactief beleid, of overwegen dat te doen. Dit bleek tijdens de NKL Kennistour Laadinfrastructuur Zuid-Holland. Zowel grote als kleine gemeenten voelden de urgentie. Naast het opzetten van een meer proactief beleid, willen gemeenten ook meer samenwerking om de versnelling mogelijk te maken. Voor gemeenten, netbeheerders en marktpartijen is het belangrijk om al in een vroeg stadium over plannen te overleggen.

Laadinfra is domeinoverschrijdend

Laadinfra is domeinoverschrijdend. Dat blijkt alleen al uit functietitels van de beleidsmedewerkers die aanwezig zijn bij de NKL Kennistour Zuid-Holland. Zij komen vanuit afdelingen elektrisch vervoer, duurzaamheid, stadsontwikkeling, openbare ruimte, mobiliteit, bereikbaarheid, planologie…

Laadinfra raakt dan ook aan brede urgentie kwesties. Snelle uitrol van laadinfra faciliteert de groei van elektrisch vervoer en komt daarmee tegemoet aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Tegelijkertijd heeft een groot netwerk van laadinfrastructuur serieuze impact op het energienetwerk. De stabiliteit van het energienetwerk is dus ook een onderwerp dat hoort bij laadinfrabeleid. Ook stadslogistiek en laadinfra raken elkaar, als bezorgbusjes en stadsbussen de transitie maken naar elektrisch.

Uit de NKL Kennistour Zuid-Holland blijkt dat het uitwisselen van ideeën en kennis met collega’s van andere domeinen wérkt. Wilt u die samenwerking ook in uw gemeente stimuleren? Stuur deze nieuwsbrief naar collega’s als startpunt voor een gesprek.

De gebruiker staat centraal

Image

Hoe belangrijk het ook is om domeinen te koppelen en onderling overleg te voeren, we moeten niet vergeten om wie het uiteindelijk allemaal draait: de (toekomstige) ev-rijder. Die wil gewoon kunnen rijden en overal onbezorgd kunnen laden. Als bewoner in z’n eigen gemeente, als bezoeker aan andere gemeenten. Hoe die beleving van de eindgebruiker is, was een belangrijk thema tijdens het Future of Charging-symposium dat in februari plaatsvond.

Update Checklist

'Communiceren over publiek laden van elektrisch vervoer'

Emissieloos rijden heeft dan wel de toekomst, op dit moment hebben de meeste mensen nog een diesel- of benzineauto. En die zien soms parkeerplekken verdwijnen, ten gunste van laden voor elektrisch vervoer. Bewoners reageren dan ook soms wantrouwig op de nieuwe ontwikkelingen. Hoe kunt u daar het beste over communiceren? We hebben een checklist over communicatie rond laadpalen opgesteld. De checklist kreeg een update naar aanleiding van gedeelde ervaringen en inzichten bij de Kennistour Zuid-Holland. Het is een levend document, ter ondersteuning van Nederlandse gemeenten. Heeft u zelf een suggestie of een voorbeeldcase? Laat het weten!

Wetenschappelijke onderbouwing voor beleid

Tijdens het symposium Future of Charging presenteerden wetenschappers hun actuele onderzoek rond laadinfrastructuur. En dat is niet voor niets: 'we have to run fast', is de conclusie van het symposium, zoals blijkt uit de video hierboven.

De onderzoeksresultaten kunnen gemeenten ondersteunen bij de uitrol van laadinfrastructuur. Wij vinden het belangrijk dat deze breed toegankelijk zijn. Daarom hebben we ze gepubliceerd op het Future of Charging-platform. Het is nu waarschijnlijk de grootste kennisbank rond laadinfrastructuur ter wereld.

8 april online: handreiking en basisset laadpleinen

 
Image
 

Ervaringen delen tijdens NKL Kennistour

Wilt u met andere gemeenten praten over knelpunten en oplossingen, en tips van experts ontvangen over uw specifieke situatie? Hier blijkt veel behoefte aan te zijn. Daarom organiseert NKL samen met diverse partners een Kennistour langs de regio’s. De gesprekken gaan over onderwerpen als ‘hoe snel gaan de ontwikkelingen rond elektrisch laden?’ en ‘hoe pakken we de alledaagse praktijk aan?’. De volgende NKL Kennistour vindt plaats in de provincie Groningen/ Drenthe.

Bent u als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor elektrisch vervoer of aanverwante thema’s, en wilt u weten wanneer de NKL Kennistour uw regio aandoet? Of wilt u een verzoek indienen om een bijeenkomst in uw regio te houden?

Adres

NKL Nederland
Vondellaan 162
3521 GH Utrecht

Follow us on

U heeft zich ingeschreven met het email adres r.sunlouw@xs4all.nl,

klik hier om u uit te schrijven.