Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Mei 2018

Image

Kennis delen is een belangrijke taak van het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA). In deze nieuwsbrief informeren wij u dan ook graag over de projecten die wij op dit moment uitvoeren in samenwerking met onze partners. Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van TGA? Neem dan contact op met Martine Maarschalkerweerd.

 

Publicatie Aansluitspecificaties 2.0

 

A Major Milestone!

 

De nieuwe, verbeterde versie van de Aansluitspecificaties (2.0) is afgerond en wordt nog deze maand gepubliceerd op de website van ElaadNL. Vanaf 1 juni 2018 vormen deze specificaties de basis waarop het netbeheerdersgedeelte van nieuwe modellen laadpalen gekeurd wordt door ElaadNL en de samenwerkende netbeheerders.


Voor de netbeheerders is de gezamelijke ontwikkeling van deze specificaties belangrijk omdat dit een flinke stap is naar verdere standaardisatie van de techniek in laadpalen. 

 

Een grote wijziging is de voorwaarde dat een slimme meter in de laadpalen geplaatst wordt. Deze slimme meter is een belangrijk instrument in de energietransitie, onder meer omdat het  inzicht geeft in het energieverbruik.

Later deze maand volgt een uitgebreide mailing met meer toelichting op de nieuwe Aansluitspecificaties 2.0. Ook gaan we in gesprek met alle betrokken marktpartijen om meer uitleg te geven. Voor de implementatie van de specificaties bij de netbeheerders organiseren we overdrachtsworkshops.

Image

Aandacht voor de markt in SAR deel 2

 

In het tweede en laatste gedeelte van het project Standaardisatie Asset Registratie (SAR) wordt samen met de netbeheerders onderzocht hoe de huidige marktprocessen en de registratie hiervan in het Centraal Aansluitregister (C-AR) voor laadpalen verlopen. Het betreft hier de processen van informatie-uitwisseling tussen alle marktpartijen in het Nederlands marktmodel, zoals bijvoorbeeld bij het inhuizen en switchen van laadpalen.

Dit naar aanleiding van signalen van marktpartijen, zoals laadpaalexploitanten en hun energieleveranciers, dat ze problemen ervaren. Een voorbeeld van een dergelijk probleem is dat de energieleverancier niet in haar systeem herkent dat het een laadpaal betreft. Dit kan vervelende vervolgen hebben. We gaan hierbij als volgt te werk:

  • We inventariseren alle problemen die spelen bij de laadpaalexploitanten en hun energieleveranciers.
  • Door de werkgroepleden (waar ook collega’s van de NEDU IC-Klant werkgroep inzitten) en de achterban binnen de netbeheerders worden de problemen voorzien van een Root Cause Analysis om de oorzaak van het probleem te achterhalen.
  • Daar waar het een structureel probleem betreft, nemen we het probleem op in een adviesnotitie en ontwikkelen we vanuit de werkgroep een advies. De adviesnotitie wordt aangeboden aan de TGA programma board en de NEDU IC-Klant werkgroep. Vanuit daar kan het geadresseerd worden in de reguliere verbeterprocessen binnen de Netbeheerders en in de sector.

Marktconsultatie Compacte Aansluitmodules

 

De komende drie maanden nodigen we marktpartijen uit om met ons in gesprek te gaan over het ontwikkelen van de ideale oplossing om een netaansluiting in een publieke laadpaal te realiseren. Dit doen we middels een marktconsultatie.

 

Er bestaan momenteel drie manieren om een netaansluiting in een publieke laadpaal te realiseren. Het plan bestond om gezamenlijk als netbeheerders een keuze te maken voor één van de drie opties. Na zorgvuldige evaluatie en uitwerking van de mogelijkheden zijn we tot de conclusie gekomen dat geen van de bestaande manieren van aansluiten ideaal is. Niet voor de netbeheerders, maar ook niet voor de markt.

 

Gezien de verwachte grote aantallen aansluitingen voor laadobjecten loont het zich om een nieuwe standaardoplossing te ontwikkelen. We nodigen producenten van dit soort oplossingen uit om hier actief over mee te denken. Als uitgangspunt zijn de eisen voor deze oplossing door de gezamenlijk netbeheerders in een Programma van Eisen (PvE): ‘Compacte Aansluitmodules voor in laadobjecten’ vastgelegd. Dit vormt de basis voor de marktconsultatie en een uiteindelijke aanbesteding.

 

Het innovatieve modulaire concept dat de netbeheerders voor ogen hebben bestaat uit losse modules voor onder andere het maken van een aansluiting en het bevestigen van slimme meters. Door het modulaire concept kunnen de modules op verschillende manieren aan elkaar bevestigd worden, waardoor dit concept flexibel is en niet alleen geschikt voor laadobjecten, maar ook voor overig straatmeubilair.

Image
 
Image

Jong Stedin dag

Op 5 april jongstleden hebben Thijs en Martine zes workshops gegeven tijdens de Jong Stedin dag met als thema ‘De dag van de toekomst.’ Naast een generale toelichting op ElaadNL en het Testlab was er een interactief deel met de transparante laadpaal. In het verlengde van deze workshops stond een aantal Tesla’s gereed om het elektrische rijden  te ervaren. Een zeer geslaagde middag!

 

‘Onepagers’ voor verdere structurering TGA

 

In 2018 hebben we een stap gezet naar verdere structurering van TGA. Nieuwe ideeën konden natuurlijk altijd al worden aangemeld in de TGA innovatie Kraamkamer, maar nu doen we dat middels een onepager. Dit is een nieuw idee dat op 1 A4 wordt toegelicht en waarin wordt aangegeven wat de situatie is, of er sprake van een complicatie is en wat de (onderzoeks)vraag is.

De onepager wordt inhoudelijk besproken in de programmagroep en vervolgens beoordeeld door de programmaboard. Na goedkeuring volgt een startnotitie waarin een nadere uitwerking volgt van de onderzoeksvraag. Er wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de situatie per netbeheerder. Op basis van deze deze startnotitie kan een heldere keuze gemaakt worden qua prioriteit en kan efficiënt worden omgegaan met beschikbare capaciteit. Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n onepager.

Image
 

Vacature

Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende! TGA is op zoek naar een enthousiaste projectcoördinator. De functie bestaat voor een deel uit het inhoudelijk verder brengen van het Programma, waarbij samenwerking met netbeheerders van groot belang is. Verder bestaat de functie uit het coördineren en begeleiden van inhoudelijke projecten.

Image
 

Wilt u niet meer op de hoogte worden gehouden van het nieuws dat het programma Toekomst Gericht Aansluiten graag met u deelt? Meld u dan hieronder af. 

Afmelden | Profiel wijzigen