HOME  |  NIEUWS  |  CONTACT

 
Image
 

Zo'n tien jaar geleden was elektrisch vervoer nog pionierswerk, in de nabije toekomst wordt het de norm. Nederland bevindt zich nu op het lastige kantelpunt daartussen. Veel gemeenten ondervinden dat zij nu cruciale, domein-overschrijdende beleidsbeslissingen moeten nemen rond openbare laadinfra. Om daarbij houvast te bieden, organiseert het onafhankelijke kennisplatform NKL een kennistour. De aftrap was voor provincie Gelderland op 26 oktober. Op 29 november volgt provincie Overijssel. In 2019 volgen andere regio’s.

Waarom een kennistour?

In deze nieuwsbrief laten we aan de hand van de aftrap in Gelderland zien wat een kennistour kan betekenen. Wat bij deze eerste bijeenkomst opviel, was dat de deelnemers vanuit verschillende rollen spreken. De ene gemeente brengt publiek laadbeleid onder bij ruimtelijke ordening, de andere bij verkeersbeleid of bij milieu. Die brede samenstelling toont dat publiek laden niet bij één afgebakend beleidsterrein hoort. Maar wat het uitgangspunt ook is: elke gemeente in elke regio moet uiteindelijk dezelfde afwegingen maken. Over tempo, over de gemeentelijke rol en over ambities bijvoorbeeld.

 
Image
 

Groeispurt in elektrisch vervoer

Hoe snel de ontwikkelingen gaan, is een belangrijk thema bij de kennistour. Het is in elke regio een brandende vraag. Elke aanwezige bij de aftrap in Gelderland wéét dat er een groeispurt in elektrisch vervoer aankomt, maar in welk tempo gaat die zich voltrekken? De deelnemende gemeenten vergelijken cijfers met elkaar en zien allemaal een toenemende vraag. En die behoefte kan snel groeien, nu de overheid wil dat er in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s worden verkocht. Elektrisch rijden wordt dan de norm. Expert Mariska Maarschalkerweerd, projectmanager van ElaadNL, verwacht een omslagpunt in 2022: dan gaat de transitie naar elektrisch vervoer écht impact krijgen.

Doorlooptijd van aanvragen kostenefficiënt versnellen? Speciaal hiervoor is het onafhankelijke aanvraagportaal laadpaalnodig.nl ontwikkeld.

 
Image
 

Rol gemeente: volger of initiatiefnemer?

Gemeenten aarzelen soms over de rol die zij zullen innemen: volger of initiatiefnemer? Oftewel: plaats je publieke laadpalen op het moment dat er vraag naar is, of vóór de vraag uit? En maak je een strategische langetermijnplanning, of kies je voor ad hoc-oplossingen? Bij die keuzes speelt niet alleen de vraag van bewoners een rol. Gemeente Barneveld wil een goede gastheer zijn: “Er komen bezoekers met een elektrische auto, en die willen ook weer terug kunnen rijden. Zij moeten in onze gemeente kunnen laden.”

Beleidsvraagstukken rond publiek laden? NKL Kennisloket geeft antwoord op de meest brandende vragen en helpt eerste stappen te zetten.

Toekomstgericht beleid

Vroeg of laat wordt elektrisch rijden de norm. Maar dat betekent niet per definitie dat heel Nederland vol komt te staan met elektrische laadpalen. Andere manieren van laden zijn al in opkomst. Zo heeft gemeente Den Haag de laadpunten ‘verstopt’ in Hagenaartjes. De wensen, behoeften en ambities zullen per regio verschillen. Een kennistourbijeenkomst is het ideale moment om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. In Gelderland nam Suzanne Riezebos, beleidsadviseur Energietransitie bij provincie Gelderland, het voortouw in de discussie door prikkelende vragen op te werpen: gaat mobiliteit er niet sowieso heel anders uitzien, met meer deelauto’s bijvoorbeeld? En kun je als overheid het mobiliteitsgedrag van burgers actief beïnvloeden?

 
Image
 

Meer weten over anders laden? Of zelf al actief op dit gebied? Op het interactieve platform andersladen.nl delen gemeenten hun ervaringen en laten concrete cases zien.

 
Image
 

Aanpakken in de praktijk

“Laadbeleid is altijd ook parkeerbeleid”, stelt een Gelderse beleidsmedewerker. Zijn gespreksgenoten herkennen dit. Zij stellen dat op dit moment met elke nieuwe laadpaal de parkeerdruk in de wijken verder wordt verhoogd. Het afkruisen van parkeervakken wekt weerstand op bij inwoners met een benzine- of dieselauto. Ondertussen maken elektrisch rijders steeds vaker mee dat ze een laadpaal die ze tot voor kort nog voor zichzelf hadden, moeten delen met anderen. Twee groepen met tegengestelde wensen, die allebei verwachten dat de gemeente met een oplossing komt. “Er komt een moment dat er zoveel laadpunten zijn, dat iedereen gewoon overal kan parkeren”, zegt Thomas van der Hulst, beleidsadviseur van gemeente Nijmegen. “Tot we dat punt hebben bereikt, blijft het lastig. Het gaat er de komende tien jaar om, dat we de transitie overleven.”

Wilt u onderbouwde keuzes maken op basis van cijfers? Bekijk de kencijfers voor openbare laadinfrastructuur van elektrisch vervoer.

Kennispartners
Kennistour Gelderland

De organisatie van de eerste NKL Kennistour was in handen van provincie Gelderland en NKL. De bijeenkomst werd ondersteund door inbreng van kennis en ervaring van Gemeente Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch, CROW, TKI Urban Energy en ElaadNL. RVO verzorgde de cijfermatige onderbouwing.

Next stop
Overijssel

De volgende provincie die de NKL Kennistour aandoet is Overijssel. De bijeenkomst is op 29 november in Zwolle. Overijsselse gemeenten kunnen zich samen met een lokale partner aanmelden.

Ook op kennistour?

De kennistour gaat langs verschillende Nederlandse regio’s. Omdat elke regio andere behoeften heeft, wordt een bijeenkomst in overleg op maat samengesteld. Bent u als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor elektrisch vervoer of aanverwante thema’s, en wilt u weten wanneer de NKL Kennistour uw regio aandoet? Of wilt u een verzoek indienen om een bijeenkomst in uw regio te houden?

Stakeholders NKL:

ANWB, BOVAG, Vereniging DOET, Dutch-INCERT, Energie-Nederland, ElaadNL, G4, G40, HvA, MRAe, Netbeheer Nederland, RAI Vereniging, Provincie Noord-Brabant (IPO) en RVO,


Schetsen Gelderland: Peter Jos de Jong - Essentie schetsen

Adres

NKL Nederland
Vondellaan 162
3521 GH Utrecht

Contact 

Follow us on

LinkedIn
 
Twitter
 

U heeft zich ingeschreven met het email adres nvanderschraaf@nklnederland.nl,

klik hier om u uit te schrijven.